อนุทิน 49743 - มะปรางเปรี้ยว

น้องๆ สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คะ

ในกรณีที่ต้องการใช้งานบล็อกเพื่อการส่งการบ้านนั้น รบกวนน้องๆ สมัครใช้งานที่เว็บไซต์ http://Learners.in.th ค่ะ ซึ่งเป็นระบบที่มีรูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกันกับที่นี่ค่ะ

เขียน 26 Oct 2009 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)