อนุทิน 4973 - ต้นกล้า

UsablePortal:

News => แก้ความสัมพันธ์ระหว่างโมเดล ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ many to many ค่อนข้างซับซ้อน ตอนนี้ concept ต่างๆ ในหัวตีกันมั่วไปหมด ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ต้องค่อยๆ ล้างไปทีละส่วน เริ่มมาจากส่วน View เลย .. ถ้าไม่มีหลักจะมั่วมาก เหมือนวันนี้

Misc:

BarcampSongkhla.org => ยังไม่พร้อมจะทำ ต้องจัดการเรื่องสอบบัญชีพรุ่งนี้ให้เรียบร้อยก่อน

กลับไปเตรียมตัวสอบพรุ่งนี้ .. bye

เขียน 12 May 2008 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)