อนุทิน 49709 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้า ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างช้ามาก น่าเห็นใจประเทศไทย
จะว่ากันไป ประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศร่วมกันลงนาม ใน "ปฏิญญากรุงเทพ" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จึงถือว่าไทยเป็น "บ้านเกิด" ของอาเซียนเลยนะเนี่ย    หลังๆ อาเซียนได้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับประเทศต่างๆในเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก  
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาจทำให้เกิดเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลก มีประชากรรวมกันถึง 3.2 พันล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และเชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทำให้เศรษฐกิจ ไทยก้าวหน้าไปด้วย

เขียน 26 Oct 2009 @ 11:57 ()


ความเห็น (0)