อนุทิน 49679 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอลาไปนอนด้วยข่าวขำๆ เกาหลีเลียนแบบไทย!!! -- พนง.สหภาพรถไฟเกาหลีใต้หยุดงานประท้วง
หัวหน้าสหภาพแรงงานการรถไฟเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า พนักงานรถไฟของบริษัทโคเรีย เรลเวย์ คอร์ป 24,600 คน ของเกาหลีใต้ได้ลงมติร้อยละ 76.58 เห็นชอบให้พนักงานหยุดงานประท้วง เพื่อเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรง และสวัสดิการ

เขียน 25 Oct 2009 @ 22:37 () แก้ไข 25 Oct 2009 @ 22:40, ()


ความเห็น (0)