อนุทิน 49634 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

21 ต.ค.52 อบรมงานคุ้มครองผู้บริโภคที่โรงพยาบาลขุขันธ์  ได้พูดถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคของการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค  มองประเด็นไปที่สื่อวิทยุชุมชน  เพื่อให้ความรู้เข้าถึงคนฟังให้มากที่สุด จัดโดยเภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลขุขันธ์  เสนอให้มีการจัดการอบรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชน  เวทีสาธารณะ  และการอัดสปอร์ตโฆษณา  เพื่อการทำสื่อต่างๆ

 

เขียน 25 Oct 2009 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)