อนุทิน 49629 - เทียนขาว

  ติดต่อ

29 ก.ย.52  ไปเป็นวิทยากรจิตอาสาให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  คุณพี่นิภา  คงเพชร  ให้โอกาสนำภาพการทำงานร่วมกับองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพไปนำเสนอ  การทำงาน  การช่วยเหลือ  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ประโยชน์สูงสุด  มีคนสนใจมาก  ขอบคุณที่ชื่นชมและมีข้อเสนอแนะมาให้จะนำมาปรับแก้ไขต่อไปค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)