อนุทิน 49623 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

14-15 ก.ย.52 อบรมมาตรฐานงานสุขศึกษา ผศ.สงครามชัย  ลีทองดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การประชุมแนวทางการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา  สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ   จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2552 ที่  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับความรู้ดีมากๆ  แต่จะทำได้ตามมาตรฐานหรือไม่ต้องดูอีกที  ยากมากเหมือนกัน

เขียน 25 Oct 2009 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)