อนุทิน 49619 - เทียนขาว

  ติดต่อ

7 ก.ย.52 เข้าร่วมมหกรรมคุณภาพ  งานประชุมวิชาการงานแพทย์แผนไทยและนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2552  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากพระมหาสมปอง  ตาลปุตโต ในหัวข้อเรื่อง  วิถีไท  วิถีธรรมนำสุขภาพ มีความสุขและซาบซึ้งใจมากๆ แง่ธรรมที่หลวงพี่ให้มีมากมายนำไปใช้ได้จริงในชีวิตของเราเลยนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)