อนุทิน 49618 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

27-28 ส.ค.52 การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ  "ภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว"  ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  พาพี่สด  และน้องอภิศักดิ์  เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะตัวแทนพ่อ  ตัวแทนลูก ขององค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ ตำบลโคกเพชร

เขียน 25 Oct 2009 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)