อนุทิน 49617 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

24-26 ส.ค.52 เข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน การอบรมอาจารย์หลักสูตรการพัฒนาโครงงานเฉพาะสาขา ณ ห้องบอลรูม B โรงแรมแมกซ์  ถ.พระราม 9 กรุงเทพ  เข้าพักที่ห้อง 1427 กับน้องหญิงสมานจิต  รัตนมา ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา  น้องเป็นเด็กดี (เด็กกว่าสำหรับดิฉัน)ที่น่ารักและมีความเข้าใจชีวิตมาก

เขียน 25 Oct 2009 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)