อนุทิน 49602 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

all in project

เป้าหมาย

* สร้างระบบการดูแลผู้ป่วย high risk ร่วมกับชุมชน

อะไรที่ได้ ตามเป้าหมาย

ช่วยผู้ป่วยไตวายให้ดีขึ้น

อะไรที่ไม่บรรลุผล

* ผู้ป่วยติดเหล้า หรือบุหรี่ การตอบสนองไม่ดี ช่วยยาก

* ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน เช่นไตวาย+หัวใจล้มเหลว มักไม่สามารถช่วยได้

* บางหมู่บ้าน ก็ สานสัมพันธ์ยัีงไม่ได้

ปัญหาอุปสรรค

* ไม่มีรถพาไป ต้องขับมอไซด์เอง

* รถมอไซด์เก่ามากแล้ว

* บางหมู่บ้าน ไม่รู้จักใครเลยทำงานยาก

* ต้องส่งเอกสารมากมาย ให้ผอ. ซึ่งงานเอกสารมามายกว่า อยู่ห้องยาเฉยๆ มากนัก

* ขาดงบสนับสนุนด้าน วัสดุสิ้นเปลือง และน้ำมัน

การปรับปรุงกระบวนการ

1. หา จิตอาสา ในหมู่บ้านให้เจอ

2. เสริมพลัง ชุมชน

3. ฝึกอบรม แบบธรรมชาติื ให้ จิตอาสา

4. หาวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุน ชุมชนที่มีแวว

5. หาทุนสนับสนุนเพิ่ม

เขียน 25 Oct 2009 @ 08:14 ()


ความเห็น (0)