อนุทิน 49573 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ตั้งใจพักร่างกายและจิตใจด้วยการ "พักนอนไปช่วงเวลาหนึ่งสั้น"...

นานกว่านี้ไม่ได้ความขี้เกียจจะเข้ามาครอบงำ เคยถามตัวเองเหมือนกันนะว่า

ทำทำไม...ทำไมต้องทำ ไม่ทำได้ไหม...ก็ไม่ได้อีก

เพราะได้เกิดมาและมีเหตุต้องทำ เหตุที่ถูกกำหนดว่ากิจสิ่งนี้ คือ ภาระกิจที่เราทำ เพราะหากว่าเลี่ยงอย่างไร เราก็ต้องทำ ทำโดยสร้างศรัทธาขึ้นมาในใจเราเอง ไม่ใช่ศรัทธาต่อสิ่งอื่น...หากแต่เป็นความศรัทธาที่เราพึงน้อมมาศรัทธาในเรา ในเจตนา ในความตั้งใจของเราเอง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)