อนุทิน 49538 - ใบไม้ย้อนแสง

"เมื่อใดที่เรามองใครว่าเป็นปัญหา ขอให้ระวังว่าตัวเราเองจะกลายเป็นปัญหาไปเสียเอง เพราะเมื่อเรามองเห็นคนอื่นเป็นปัญหา เราก็จะเริ่มสะสมความไม่พอใจเอาไว้ ความไม่พอใจเมื่อสะสมมากเข้าก็กลายเป็นความโกรธโดยไม่รู้ตัว โกรธมากเท่าไรก็ลืมตัวมากเท่านั้น"  : พระไพศาล วิสาโล (วารสารธรรมมาตา ฉบับ ก.ย.- ธ.ค.๕๒)

..............................................................^___^.......................................................................

เขียน 24 Oct 2009 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)