อนุทิน 49530 - Sasinand

  ติดต่อ

เกือบลืมไปแล้ว วันที่ 24 ตุลาคม เป็น วันสหประชาชาติ ที่มีภารกิจสำคัญคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง รวมถึงการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้งเพื่อให้เกิดสันติภาพ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)