อนุทิน #49530

เกือบลืมไปแล้ว วันที่ 24 ตุลาคม เป็น วันสหประชาชาติ ที่มีภารกิจสำคัญคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง รวมถึงการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้งเพื่อให้เกิดสันติภาพ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)