อนุทิน 49530 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกือบลืมไปแล้ว วันที่ 24 ตุลาคม เป็น วันสหประชาชาติ ที่มีภารกิจสำคัญคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง รวมถึงการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้งเพื่อให้เกิดสันติภาพ

เขียน 24 Oct 2009 @ 10:40 () แก้ไข 24 Oct 2009 @ 10:40, ()


ความเห็น (0)