อนุทิน 49514 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เป้าหมายของการทำงาน...

คือ..การที่เราไม่ได้ไปที่ความสำเร็จของงานหรือผลที่ได้จากการทำงานนั้น

หากแต่ว่าเรามุ่งว่าเราได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานนั้น...

"เรียนรู้เรื่องราว ความคิด และชีวิต" แห่งการงานนั้น

http://gotoknow.org/blog/drugcsg/308134

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)