อนุทิน 49465 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การหารืออย่างไม่เป็นการทางระหว่างผู้นำอาเซียนในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 8 ประการ คือ...
1.การเชื่อมโยงของประชาชนในภูมิภาค  2. เรื่องสิทธิมนุษยชน  3.ความก้าวหน้าทางการศึกษา  4.การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5.ในส่วนอาเซียน +3 ได้ประโยชน์ เรื่อง อาหารและพลังงาน 6.เรื่องเศรษฐกิจ กรอบอาเซียน+3   7.ประเด็นอื่นๆ เช่น การป้องกันและการจัดการกับโรคระบาด เป็นต้น
8.จะได้ความเชื่อมั่นจากทุกประเทศ ที่มีต่อประเทศไทย
สรุป-การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเป็นการตอกย้ำความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เขียน 23 Oct 2009 @ 19:19 () แก้ไข 23 Oct 2009 @ 19:41, ()


ความเห็น (0)