อนุทิน 49462 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องการรถไฟ จริงๆแล้ว ถ้าการรถไฟ สามารถบริหารทรัพย์สินได้ดี การรถไฟคงไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลอีกก็ได้ ตามสวนดุสิตโพลล์  เรื่องอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในทัศนะของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.15 ระบุว่า
ปัญหาสำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนี้คือ ความเสื่อมโทรมของรถจักรและอุปกรณ์ รองลงไปคือ นโยบายการพัฒนาไม่ชัดเจน ผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ
แต่ที่เห็นเหมือนๆกับประชาชนส่วนใหญ่ คือการจัดตั้งบริษัทลูก 2 บริษัท ให้การรถไฟฯ ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ คือ บริษัททรัพย์สิน และ บริษัทเดินรถ ทำหน้าที่ในการพัฒนาและบริหารจัดการเรื่องที่ดิน บริการขนส่งโดยสาร และรถสินค้า จะช่วยฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาขาดทุนทางการเงินของการรถไฟฯ ได้ ล่าสุดศ
าลสงขลา ห้ามสหภาพรถไฟฯขวางการเดินรถ

เขียน 23 Oct 2009 @ 19:04 () แก้ไข 23 Oct 2009 @ 20:57, ()


ความเห็น (0)