อนุทิน 49394 - ณัฐพัชร์

ครูของศิษย์ : เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (พรหมวิหารธรรม)

วันนี้ อาจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ได้โทรฯ มาบอกว่า รศ. ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ฝากหนังสือของท่านไว้ให้ ๒ เล่ม ต้องรีบสารภาพกับอาจารย์วิรัตน์ ว่าลืมไปแล้วค่ะว่าอาจารย์เนาวรัตน์ได้ให้ความกรุณาจะมอบหนังสือให้เมื่อหลายวันก่อน และจะฝากมากับอาจารย์วิรัตน์ แทนที่จะรีบไปรับเอง เที่ยงของวันนี้อาจารย์เนาวรัตน์ ท่านจำได้ เอ่ยถามและฝากมาให้เสียก่อน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เนาว์ฯ ที่ให้ความเมตตา และกรุณาให้ความรู้กับ (ว่าที่)ลูกศิษย์(?)คนนี้ แม้การบอกผ่านศิษย์ของท่าน (อ.ดร.วิรัตน์) ที่คอยสั่งสอนเรา และชื่นชมยินดีไปกับศิษย์ทุกคน ..

เขียน 22 Oct 2009 @ 22:18 () แก้ไข 24 Oct 2009 @ 11:06, ()


ความเห็น (0)