อนุทิน 49392 - เจษฎา

เจษฎา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้เข้าร่วมกิจกรรม ระพีเสวนา ที่ธ.ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ สุขภาพทางเลือกเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิต ได้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้สมดุล งานนี้ตั้งใจอยากเจอหมอเขียวตัวเป็นๆ และก็ได้เจอด้วย  ฟังหมอเขียวพูดแล้ว...น่านำวิธีคิด วิธีทำมาใช้ในชีวิตมากๆ  ไม่มีใครเป็นหมอที่ดีที่สุด เท่าตัวเราเอง  เรียนรู้ตัวเอง ปรับแก้ด้วยตัวเอง เพื่อสุขภาพที่สมดุล

เขียน 22 Oct 2009 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)