อนุทิน 49384 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

13-19 ตค.2552 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่งร่วมเดินทางกับคณะ สปสช.

เป็นการเดินทางที่ยาวนานเพราะต้องนั่งเครื่องบินจากอุดร-กรุงเทพฯ-ฮ่องกง(เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง)-ปักกิ่ง สรุปว่าเดินทางครั้งนี้นั่งเครื่องบินทั้งหมด เที่ยว

สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆมากมาย เพราะได้ทั้งดูงานที่โรงพยาบาล PEKING  First  Hospital

 ได้เข้าร่วมประชุม 4 st ISPD  (แม้ว่าจะฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ดีแต่ก็พอจะจับใจความได้บ้าง โดยดูจาก Slide ประกอบ)

ได้ไปเที่ยวชมพระราชวัง ไปจตุรัตเทียนอันเหมินและกำแพงเมืองจีน

วันสุดท้ายที่เดินทางกลับอุณหภูมิ 4 องศา หนาวมากทีเดียว

เขียน 22 Oct 2009 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)