อนุทิน 49382 - อนุชา

อนุชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอกราบอาราธนาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมี พระสยามเทวาเป็นที่ตั้ง โปรดประทานพรถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมห่ราชให้หายประชวร มีพระพลามัยแข็งแรง อยู่กับชาวประชาทั้งในประเทศไทยและชาวโลกตลอดไป...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ จากคณะของข้าพเจ้า นายพรม สิทธิวะ (ลำปาง) นางฮวย แซ่แพ (นครสวรรค์) นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์ นางศรีทวน เทวราชสมบูรณ์ (พิษณุโลก) นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์ นายอนุทิน เทวราชสมบูรณ์ นายอนุทัศน์ เทวราชสมบูรณ์ และนางวรางคนา เทวราชสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ)

เขียน 22 Oct 2009 @ 20:32 ()


ความเห็น (0)