อนุทิน #49364

  ติดต่อ

ผู้ป่วยบางคน...มาโรงพยาบาลด้วยความหมดหวัง

งานบริการด่านหน้า...จึงเป็นงานที่สร้างพลังแฝง

บริการด้วยใจ...พึ่งรู้ว่าเป็นอย่างนี้นี่เอง

หากมิได้ทำเอง...ก็มิรู้สึกว่า...เราได้ให้อะไรบ้างจากบริการ

 

....แค่เพียงคำพูดเพียงไม่กี่ประโยค...

 

....ด้วยภาษาที่สุภาพ  ออกจากความรู้สึกของเรา

....

....และพึ่งรู้ว่า...ผู้รับบริการไหว้เราด้วยสาเหตุใด

....

....เค้าไหว้เรา...เพราะใจของเราต่างหาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)