อนุทิน 49339 - ทองหยอด

เสร็จงานส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การค้นคว้าสารนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2552 ก็เร่งทำหนังสือประชาสัมพันธ์งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 16 ภายนอก 500 ที่ ภายใน 200 ที่ ก่อนที่ ผู้บริการจะไป BM ที่จุฬาฯ ขณะที่แต่ละเรากำลังเร่งงานก็ได้เฝ้าคนหลับด้วย ทำไมวัฒนธรรมการทำงานของที่นี่จึงเป็นเช่นนี้?

เขียน 22 Oct 2009 @ 10:31 ()


ความเห็น (0)