อนุทิน 49311 - หมอสีอิฐ

เมื่อวานออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CVA รู้สึกได้ว่าความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพขาดหายไปบางส่วน มันหายไปไหน?

เขียน 22 Oct 2009 @ 07:41 ()


ความเห็น (0)