อนุทิน 49289 - Boo

Boo

"ระบอบประชาธิปไตยนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีธรรมะ พอไม่มีธรรมะ ประชาธิปไตยก็เป็นเครื่องทำลายโลก"

                                      หนังสือธรรมะกับการเมือง ... พุทธทาส  หน้า ๔๐๓

เขียน 21 Oct 2009 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)