อนุทิน 49289 - Boo

  ติดต่อ

"ระบอบประชาธิปไตยนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีธรรมะ พอไม่มีธรรมะ ประชาธิปไตยก็เป็นเครื่องทำลายโลก"

                                      หนังสือธรรมะกับการเมือง ... พุทธทาส  หน้า ๔๐๓

  เขียน:  

ความเห็น (0)