อนุทิน #49289

"ระบอบประชาธิปไตยนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีธรรมะ พอไม่มีธรรมะ ประชาธิปไตยก็เป็นเครื่องทำลายโลก"

                                      หนังสือธรรมะกับการเมือง ... พุทธทาส  หน้า ๔๐๓

เขียน:

ความเห็น (0)