อนุทิน 49286 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๖๐ |

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปี มีการก่อกบฏขึ้นทั้งหมด ๒๔ ครั้ง

กบฏครั้งที่ ๑ พ.ศ.๑๙๑๓

ขุนหลวงพงั่วยึดอำนาจจากพระราเมศวร

...

...

กบฏครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๓๐๑

กบฏเจ้าสามกรม เจ้าฟ้าอุทุมพรปราบปราม

 

จิตรสิงห์ ปิยะชาติ.  กบฏกรุงศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2551.

เขียน 21 Oct 2009 @ 21:59 () แก้ไข 21 Oct 2009 @ 22:00, ()


ความเห็น (0)