อนุทิน #49286

| อนุทิน...๕๖๐ |

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปี มีการก่อกบฏขึ้นทั้งหมด ๒๔ ครั้ง

กบฏครั้งที่ ๑ พ.ศ.๑๙๑๓

ขุนหลวงพงั่วยึดอำนาจจากพระราเมศวร

...

...

กบฏครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๓๐๑

กบฏเจ้าสามกรม เจ้าฟ้าอุทุมพรปราบปราม

 

จิตรสิงห์ ปิยะชาติ.  กบฏกรุงศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2551.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)