อนุทิน 49281 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ชีวิตคืออะไร ? 
ชีวิตคือการดำรงอยู่ของสัตว์โลก  ประกอบด้วย  ขันธ์ ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   หรือ แยกออกเป็น  รูป  และนาม

รูป  หรือ รูปธรรม ได้แก่วัตถุ  ส่วนที่ไม่ใช่จิตใจได้แก่ ธาตุสี่ประกอบด้วย   ดิน น้ำ ลม ไฟ 
นาม  หรือ  นามธรรม  ได้แก่ส่วนที่เป็นความรู้สึกทางใจ ได้แก่ เวทนา  สัญญา  สังขาร 
                              วิญญาณ

  เขียน:  

ความเห็น (0)