อนุทิน 49281 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชีวิตคืออะไร ? 
ชีวิตคือการดำรงอยู่ของสัตว์โลก  ประกอบด้วย  ขันธ์ ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   หรือ แยกออกเป็น  รูป  และนาม

รูป  หรือ รูปธรรม ได้แก่วัตถุ  ส่วนที่ไม่ใช่จิตใจได้แก่ ธาตุสี่ประกอบด้วย   ดิน น้ำ ลม ไฟ 
นาม  หรือ  นามธรรม  ได้แก่ส่วนที่เป็นความรู้สึกทางใจ ได้แก่ เวทนา  สัญญา  สังขาร 
                              วิญญาณ

เขียน 21 Oct 2009 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)