อนุทิน 49256 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

การจัดการภาษาไทยใน Snow Leopard ดีขึ้น ท่าทางจะใช้เครื่อง Mac เขียนเอกสารด้วย LaTeX ได้แล้ว เทอมนี้ตั้งใจจะเขียนคู่มือการสอนเพื่อให้กลายเป็นหนังสือได้เป็นจริงเป็นจัง ยังไงก็ต้องขอ รศ. จะเอาเงินค่าตำแหน่งไปผ่อนบ้าน!!

ถ้าผมได้ รศ. และ อ.จัน ได้ ผศ. เท่ากับได้บ้านฟรี

ถ้าทั้งสองคนได้ รศ. เท่ากับได้บ้านฟรี พร้อมเงินค่าอาหารของผม (ปัจจุบันกินข้าวเที่ยงโรงช้าง กินข้าวเย็นตลาดเกษตร รวมทั้งเดือนจ่ายค่าอาหารไม่เกิน 5,600 บาท)

สรุปว่าไม่มีความจำเป็นต้องขอ ศ. (ฮา)

เขียน 21 Oct 2009 @ 17:54 ()


ความเห็น (0)