อนุทิน 49238 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนุทิน (๕๓)

 • รับข่าวสารสหกรณ์ กล่าวถึง นายสมาน ชาคำเฮือง อายุ 59 ปี หน่วย มมส. ถึงแก่กรรม 14/08/ 52 แล้วไม่ได้แต่งตั้งผู้รับประโยชน์ ดังนั้นทายาทต้องไปร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จึงจะมารับเงินสวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์ได้.. ซึ่งมีดังนี้
  (1) เงินช่วยงานฌาปนกิจสงเคราะห์   35,000 บาท
  (2) เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม  70,000 บาท
  (3) เงินกองทุน สวส.                    150,000 บาท
      รวม                                      255,000 บาท
  beeman เคยคำนวณไว้ <ที่นี่> ที่ได้น้อยกว่า 20,000 บาท เพราะเป็นสมาชิก น้อยกว่า 25 ปี..อิอิ
เขียน 21 Oct 2009 @ 15:14 () แก้ไข 23 Jun 2013 @ 22:58, ()


ความเห็น (0)