อนุทิน 49235 - มะปรางเปรี้ยว

ตัวชี้วัดของ สสส.

  • ประชุมจัดการไปแล้ว
  • เคลีย์ปี 2552 ไปแล้ว รู้สึกว่าตัวชี้วัดไม่ค่อยตรงกับบริบทของงานที่ทำ
  • ปี 2553 จัดการวางตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้า สสส. ไปแล้ว
เขียน 21 Oct 2009 @ 14:48 ()


ความเห็น (0)