อนุทิน 49226 - ลุงรักชาติราชบุรี

..กัลยาณมิตรไทยทั้งหลาย..จงจำไว้เสมอว่า..ไม่ว่าจะเกิดอะไร?ขึ้น..ขอให้ตั้งสติ..จงอย่ากลัว..อย่าโกรธ..อย่าโลภ..อย่าหลง..จงมั่นคงใน สัจจะ กตัญญู พึ่งตนเอง กล้าหาญและเสียสละเพื่อผู้อ่อนแอ กว่า..จึงได้ชื่อเป็น คนจริง ไม่ใช่พวกคอหยักๆสักแต่เรียกว่าคน..เวลาในการทำความดีเหลือไม่มากนักแล้ว..

เขียน 21 Oct 2009 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)