อนุทิน 49224 - ลุงรักชาติราชบุรี

..กัลยาณมิตรไทย ทั้งหลาย..ในสภาวะปัจจุบันนี้..มีเหตุบ่งชี้หลายอย่างถึงพิบัติภัยต่างๆที่จะก่อตัวและรุนแรงขึ้น..ขอทุกท่านอย่าได้ตั้งอยู่บนความประมาท..๑.หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจเข้มแข็ง..๒.หมั่นประหยัดเก็บออมสะสมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น..๓.ติดตามข่าวสารและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยใจที่เป็นกลาง..๔.รวมกลุ่มเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อเกื้อกูลกัน..๕.กระตุ้นเตือนลูกหลานอย่าได้ประมาท..๖.กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษา/วัด จัดตั้งให้เป็นที่คุ้มภัย/คลังอาหาร/ยาของชุมชนไว้ในคราวคับขัน..มีแต่ไทยช่วยไทยเท่านั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภัย..ประมาโท มัจจุมัง ปะทัง..

เขียน 21 Oct 2009 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)