อนุทิน #49185

ราตรีอันยาวนาน
ชั้นแห่งกาลก็ผ่านไป
ชีวิตและวันวัย
นับวันใกล้สู่กองฟอน

เสพสุขคลุกเคล้ากาม
เวียนโลกสามยากไถ่ถอน
วัฏฏะพึงสังวร
แสนเหนื่อยอ่อนหลงภพภูมิ...

ขอบคุณภาพ   จากอินเทอร์เน็ต

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)