อนุทิน #49160

วันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ประกอบด้วย แก้ว  เกศ พนอ และ จรี

ช่วยตรวจสอบงาน เพื่อเลื่อนระดับให้น้องพยาบาล ประมาณ 20 คน...ขอให้ทุกคนโชคดี

ส่วนเราก็ส่งอีก 14 ชุด น้องสุพัสตรา แจ้งว่า ต้องติดหมายเลขเอกสารด้วย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)