อนุทิน 49160 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ประกอบด้วย แก้ว  เกศ พนอ และ จรี

ช่วยตรวจสอบงาน เพื่อเลื่อนระดับให้น้องพยาบาล ประมาณ 20 คน...ขอให้ทุกคนโชคดี

ส่วนเราก็ส่งอีก 14 ชุด น้องสุพัสตรา แจ้งว่า ต้องติดหมายเลขเอกสารด้วย

เขียน 20 Oct 2009 @ 20:21 () แก้ไข 21 Oct 2009 @ 04:21, ()


ความเห็น (0)