อนุทิน 49158 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้ร่วมฟังบรรยาย การลงข้อมูลผู้ป่วยนอก 18 แฟ้ม 12 แฟ้ม ซึ่งจะเป็นรายได้ของโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยนอก แล้วบันทึกข้อมูล  ส่ง สปสช. รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะต้องส่ง

โรงพยาบาลคงจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการบันทึกข้อมูลอีกหลายจุดเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนตามการบริการที่ให้ผู้ป่วย

แต่เดิมไก่จะต้องรับผิดชอบ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ ที่จะได้รับค่าตอบแทน ข้อมูลละ 2 บาทหรือ 3 บาท  ในปี 53 สปสช. จะไม่จ่ายค่าตอบแทนข้อมูลส่วนนี้แต่ต้องรายงานใน 18 แฟ้ม  ซึ่งระบบการรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ นี้เราทำข้อมูลได้ดีแล้ว สามารถดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้แล้ว 

ได้แต่บอกว่า เสียดายจัง  

เขียน 20 Oct 2009 @ 20:19 () แก้ไข 20 Oct 2009 @ 20:21, ()


ความเห็น (0)