อนุทิน 49146 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ทุกข์เกิดที่ใจ  จงดับที่ใจ...
  • ขันธ์ห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่ง  แบกขันธ์ของตนเองก็หนักเหลือทน
    อย่าเที่ยวดิ้นรนไปแบกขันธ์คนอื่น..
  • ปัญญาทางโลก  มิใช่แสงสว่างที่แท้จริงของชีวิต...
  • พยายามอยู่กับปัจจุบัน  อยู่กับลมหายใจเข้า  ออก  แล้วจะค้นพบสุขภาวะ ...
                                                                               ๒๐ ต.ค.๕๒

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)