อนุทิน #49137

… Sensitize community and set long-term plan towards behavior change … CBHFA และ แผนงานระยะยาวควรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนภายในชุมชนได้  

เขียน:

ความเห็น (0)