อนุทิน 49135 - ครูเจ

ปัจจุบันนี้สิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่าง ๆที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีทำให้เราเอนเอียงไปกับสิ่งยั่วยุภายนอก ทั้งทาง TVและ net เราไม่ควรให้สิ่งภายนอกเหล่านั้นมาบ่งการ มีอิทธิพลเหนือเรา  เราจึงต้องมี 1) ความมั่นใจ (confidence)พิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เชื่อมั่นในปัญญาและความจริง 2) ความกล้าหาญ (courage) กล้าที่จะเผชิญกับความเจ็บปวด ความสูญเสียหรือความตาย(pain, loss or death)และเชื่อว่าความทุกข์ทรมาน(suffering)เป็นสิ่งปกติในชีวิต ไม่ใช่หมดหวังในชีวิต 3) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (creativity) สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการมอง การคิด ความรู้สึก ความเชื่อและการกระทำ โดยไม่ยึดติดกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (a routine way of life) Brother ให้เราทำกิจกรรมดังนี้
1) Think back the students' behavior. What do you think about students' life, both possitive and negative?
2) Share it with your partners.
3) Pick out one most important point, and share.
4) Then, compare to what is happening to teachers? Same as students'?

 

 

เขียน 20 Oct 2009 @ 13:46 ()


ความเห็น (0)