อนุทิน 49133 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow.org - หน้าแรก

  • คุยกับชิวเกี่ยวกับการจัดวาง
  • โดยให้ลองจัด css ตามแบบร่างก่อน
  • แล้วจะดูอีกรอบว่าเหมาะหรือไม่
  • ถ้าไม่เหมาะก็จะปรับใหม่อีกรอบ
เขียน 20 Oct 2009 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)