อนุทิน 49105 - Sila Phu-Chaya

  • อยู่ในระยะเฝ้าดูอาการมาหลายวัน ทานยาแล้วก็นอน ทำงานแบบไม่ใช้หัวคิดมากเท่าไหร่
  • นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูอาการทางกายอย่างมีความสุขสงบ
  • มองเห็นความหมายของคำว่า กายอยู่ส่วนหนึ่ง  ใจอยู่อีกส่วนหนึ่งทีละนิด ๆ แว่บไปแว่บมา
  • หมอห้ามพูด หรือใช้เสียงมาก...เป็นเรื่องที่ดีทีเดียว ทำให้ฟังอย่างเดียว ไม่ฟุ้งเกินไป
  • ข้อคิดที่ได้จากการเจ็บป่วย...เห็นโอกาสทองในการรู้กายรู้ใจ
เขียน 20 Oct 2009 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)