อนุทิน 49101 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ยลเยี่ยมวังบางขุนพรหม

แบงค์ชาติน่าชมสมสง่า

กว่าหนึ่งร้อยปีที่สร้างมา

ใหญ่โตเงินตรารักษาวัง

ของเก่าสืบสานคุณค่า

เพราะได้รักษาของเก่า

  เขียน:  

ความเห็น (0)