อนุทิน 49056 - มะปรางเปรี้ยว

ทีมเดียวกัน พัฒนาไปพร้อมกัน

  • เปิดใจ
  • สื่อสารสองทาง
  • ฟังกันทั้งสองฝ่าย
  • มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน
เขียน 19 Oct 2009 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)