อนุทิน 49036 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"เหรียญมี 2 ด้านฉันใด ชีวิตเราก็มีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไปฉันนั้น"

เริ่มมีแรงใจในการทำงานมากขึ้นเมื้อเข้ามาหากำลังใจใน G2K

เช้านี้ได้กำลังใจมากมายจากอาจารย์ศิลาและคุณคนไม่มีราก...ขอบคุณมากค่ะ

วันนี้...

*  สรุปจ่ายเงินให้ญาติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 1  ราย ในฐานะผู้ดูแลชมรมและรับผิดชอบงาน

*  สรุปเป้าหมายการเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้สูงอายุและ ผู้พิการ \ ด้อยโอกาสทั้งหมดของตำบล และกลุ่มประชากร ดี เสี่ยง ป่วย ม. 3 ม. 9 และม. 10 ที่รับผิดชอบ รวมประชากรที่ต้องดูแลทั้งหมด 3,574  คน 860 ครัวเรือน ใน 3 หมู่บ้าน

*  ปิด Case เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย HHC นายดำริ  แก้วดวงตา ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

บ่ายร่างแบบสัมภาษณ์วิจัยผู้สูงอายุ กับอาจารย์พี่รุ่ง ตามกรอบแนวคิด และภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์..ส่งเมล ให้ผู้เชี่ยวชาญจากมมส. ตรวจ

หมดเวลาแล้วค่ะ..

ขอให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมที่ทำนะคะ..

บาย..^_^""

เขียน 19 Oct 2009 @ 16:51 ()


ความเห็น (0)