อนุทิน 49009 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๔๗ |

เปิดเทอมแล้ว 2/2552 ... วันจันทร์ไม่มีสอนครับ

ภาคเรียนที่ 2 มีสอนไม่เต็มภาระงานเสมอ เนื่องจากการจัดวางวิชาหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นแบบนี้มาตลอด ไม่ค่อยเฉลี่ยให้มันเท่า ๆ กันในแต่ละภาคเรียน

ปีนี้กำลังจะเริ่มภาระงานใหม่ ตามใจอธิการฯ ภาระงานบ้าเลือด บ่งบอกว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสอนแบบเต็มตัว (เค้ามีแต่อยากเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย)

หนักสำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติตัวแบบเช้าชามเย็นชาม เบาสำหรับอาจารย์หัวก้าวหน้า เราเป็นอาจารย์แบบไหนดีหว่า 555

เขียน 19 Oct 2009 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)