อนุทิน 49008 - ใบไม้ร้องเพลง

ต่อยอด ลูกศิษย์ของครู "เรียนรู้" ได้ไหม...?

เด็กแต่ละคนมีต้นทุนของความรู้มามากมาย แตกต่างกันตามที่มา

บางคนเป็นลูกแม่ค้า บางคนเป็นลูกชาวนา

บางคนเป็นลูกหมอ บางคนเป็นลูกกรรมกร

ตามแต่เหตุและปัจจัย การที่จะสัมพันธ์

และถอดรหัสต้นทุนเหล่านี้ เพื่อต่อยอด

แล้วใส่รหัสความรู้เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถครูจริง ๆ

ครูอาจจะต้องใช้พลังอันมาหาศาล ที่จะช่วยเหลือบ่มเพาะ

เด็ก ๆ เหล่านี้ เพื่อให้ เข้าใจตนเอง เข้าใจโลก เข้าใจความจริง

ท่านเป็นนักปลูก ท่านเป็นนักปั้น ท่านเป็นศิลปิน ท่านเป็นนักวิทยาศาตร์

ที่จะสร้างต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ ของโลกอนาคต

สร้างโลก สร้างความดีงามมากมายให้กับโลกใบนี้

ขอน้อมบูชาความเหนื่อยยากของครูเจ้าค่ะ

เขียน 19 Oct 2009 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)