อนุทิน 49006 - ใบไม้ร้องเพลง

โรคหลายโรค ผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตด้วยภาวะที่เกิดจากโรค แต่เสียชีวิตด้วยภาวะที่เกิดจากการทานยามาเกิดไป ยกตัวย่างเช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน  โดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิต ด้วยภาวะไต หรือ ตับวาย หรือตับไตเสื่อมสภาพ เพราะนอกจากอวัยวะเหล่านี้จะถูกทำลายด้วยโรคแล้ว ยังถูกยาที่ใช้ในการรักษาแล้วมีการตกค้าง หรือยาบางชนิดจะมาถูกเผาทำลาย หรือกลั่นกรอง ที่ตับหรือไต แสดงถึงภาระอันหนักอึ้งกว่าปกติของร่างกายจะอยู่ได้ ภาวะเหล่านี้จึงเกิดได้บ่อย แต่ อย่าตกใจไปค่ะอาหารมีส่วนช่วยได้ สังเกตไหมค่ะว่า ผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ความดัน หมอจะแนะนำให้ระวัง อาหารหวาน หรือ ผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน ให้หลีกเลี่ยง เพราะมีผลทำให้ร่างกายทำงานหนักโดยเกินจำเป็น เกิดภาวะผิดปกติได้ง่าย    การรู้จัก เลือกรับประทานอาหาร ที่เหมาะสมกับสภาวะของร่างกายผู้ป่วย ช่วยหนุนนำให้ร่างกายเข้าสูสภาวะปกติได้ง่าย หากท่านดูแลสุขภาพและอาหารการกินได้ดี ผู้ป่วยหลายคน ก็สามารถลดการใช้ยาบางชนิดลงได้ แล้วหมอก็จะให้ทานยาเท่าที่จำเป็น

เขียน 19 Oct 2009 @ 12:11 ()


ความเห็น (0)