อนุทิน 4896 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เรื่องของ ethylene oxide ก๊าซทางการแพทย์ ทำให้เกิดมะเร็งได้ อานเพิ่มได้ที่นี่http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ethylene-oxide-factsheet.pdf

http://www.epa.gov/OGWDW/contaminants/dw_contamfs/ethylene.html 

เขียน 12 May 2008 @ 10:37 () แก้ไข 12 May 2008 @ 10:38, ()


ความเห็น (0)