อนุทิน 48946 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๒. บทบาทการเป็นผู้ประสานความรู้ โดยผู้นำภาคราชการและผู้บริหารภาครัฐท้องถิ่น 

ในเวทีระดมความคิดมหาวิทยาลัยมหิดลกับ สส. และคนเมืองกาญจน์ เรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี เมื่อศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผวจ.กาญจนบุรี ดำเนินรายการและร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อเปิดประเด็น ผู้ว่านำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของเมืองกาญจน์และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งชี้ให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ที่มีความหมายต่อทั้งเมืองกาญจน์ ประเทศไทย และกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ฟังแล้วน่าประทับใจและเห็นอีกบทบาทหนึ่งของผู้ว่าราชการที่หาได้ยาก การทำให้คนมองไกล กว้าง และประสานความร่วมคิด-ร่วมทำของคนที่ต่างองค์กร ต่างข้อมูล ต่างผลประโยชน์ ยากที่จะเกิดโดยสั่งให้เป็น การใช้วิถีการนำความคิดริเริ่มด้วยการนำเสนอความรู้และให้กลุ่มผู้เข้าร่วมได้หารือกัน อย่างที่เห็นจากกรณีผู้ว่าเมืองกาญจน์นี้ เป็นวิธีที่แก้ปัญหานี้ได้อย่างดียิ่ง  

เขียน 18 Oct 2009 @ 18:12 () แก้ไข 18 Oct 2009 @ 18:16, ()


ความเห็น (0)