อนุทิน 48940 - ไก่...กัญญา

วันนี้กลับจากทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ที่งานทันตกรรม ก็มานั่งทำงานต่อที่บ้าน ทำไฟล์ต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ไฟล์ กว่า  60 หน้า เพื่อเตรียมจัดอบรมหลักสูตร ATLS for Doctor ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยให้สำหรับแพทย์อุบัติเหตุให้กับศูนย์อุบัติเหตุระดับตติยภูมิ /ทุติยภูมิ ของโรงพยาบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นครราชสีมา  อุดรธานี  ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์ จำนวน 17 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นศัลยแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยจะจัดในวันที่ 20 - 22  ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เขียน 18 Oct 2009 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)