อนุทิน 48927 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ตรวจข้อสอบและทำ marking sheet เสร็จแล้ว พร้อมส่งให้อาจารย์ประจำวิชาพรุ่งนี้เช้า

กลับมาลุยงานเขียนต่อ วันศุกร์ได้รับอีเมลจาก Dr. Silvia ให้แก้ไขเรื่อง word choice ในบทที่ 2 literature review

word choice เป็นปัญหามากสำหรับคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นี่ขนาดเปิด dictionary และ thesaurus ช่วยแล้ว ยังมีหลุดหลายคำ เพราะคำบางคำมีความหมายเป็นนัย ความหมายพิเศษของคนใช้แต่ละคน หรือการกินความหมายกว้าง ที่เรียกกันว่า "connotation"

Dr. Silvia บอกวิธีแก้ไขไว้ว่า ให้เขียนประโยคต่อท้ายคำนั้น เพื่ออธิบายคำนั้นเพิ่มเติมว่าใช้คำนั้นในความหมายใด หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทน

เขียน 18 Oct 2009 @ 13:51 () แก้ไข 18 Oct 2009 @ 13:58, ()


ความเห็น (0)